BRYAC Lommel Inschrijven

Persoonlijke gegevens

Naam
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Naam partner
Voornaam partner
Geboorteplaats partner
Geboortedatum partner
Straat
Huisnummer
Bus
Postcode
Gemeente
Land
Nationaliteit
Telefoon/GSM
E-mail

Gegevens betreffende uw yacht

Naam
Bouwjaar
Werf
Type
Lengte
Breedte
Diepgang
Gas aan boord
Ja Nee
Stroom
max. 10A max. 16A
Vorige ligplaats
Referenties met telefoonnr.
Hoe kent u onze yachthaven
Waarom wenst u een ligplaats

Verplichte documenten

Kopie indentiteitskaart
Recente foto van het yacht
Kopie eigendomsbewijs van het yacht
Kopie van uw verzekering + BA van uw yacht